Sign in |  Weekly Newsletter |  Personalize RSS Feeds |   News Feeds

تغییر زبان :   Arabic    Chinese    English   Hindi    Japanese    Korean    Persian

  

درباره ما

"سوپ" یک منبع اطلاع رسانی چند زبانه در زمینه سیاستگزاری بین المللی آمریکا است که موضوعات سیاسی، نظامی، مالی و بازرگانی را در بر می گیرد. "سوپ" رویکرد منحصر بفردی اتخاذ می کند: مخاطب آن خوانندگان جهانی هستند که نیاز به شناخت دقیق، بیطرفانه و مستقلی از مقاصد و برنامه های آمریکا دارند. "سوپ" نیازهای خوانندگان را در اولویت خود قرار می دهد. "سوپ" مستقیم سر اصل مطلب می رود. مطالب حاشیه ای را کنار می گذارد و تنها به پویش درونی سیاست خارجی آمریکا نظر می دوزد. "سوپ" به این ترتیب به خوانندگان خود کمک می کند به قضاوتی معتبر و موثق در زمینه اقدامات آمریکا و نیز تاثیری که این اقدامات بر روی منافع آنها می گذارد دست پیدا کنند. "سوپ" بطور هفتگی منتشر می شود. این نشریه علاوه بر زبان انگلیسی، به زبان های ژاپنی، چینی، عربی، فارسی، کره ای و هندی نیز منتشر می شود. خوانندگان "سوپ" را افرادی تشکیل می دهند که در حکومتها، سازمان های بین المللی، شرکت های چند ملیتی، موسسات مالی، بازارهای بورس، مخازن فکری، رسانه های جمعی و دانشگاه ها فعالیت می کنند: مخاطب این نشریه هر کسی است که به نحوی نیازمند درک صحیح از برنامه های آمریکا است. "سوپ" توسط "سرویس ارزیابی و تحلیل واشنگتن" (واس) منتشر می شود. "واس" سیاستمداران مجرب آمریکایی و اروپایی را که به مراکز قدرت در واشنگتن دسترسی دارند، گردهم می آورد. این اشخاص پیش تر دارای مناصب دولتی بوده و به همین علت شناخت عمیقی از نحوه شکلگیری سیاستها و نیز چگونگی اتخاذ تصمیم ها دارند. نویسندگان "سوپ" مفسرین مجرب موضعگیری های آمریکا برای مخاطبین جهانی هستند.